Odstartujte 4. průmyslovou revoluci ve vaší společnosti

Povyšte proces inovace produktů na 3DEXPERIENCE

Průmysl 4.0 přináší
technologické
i sociální změny

Produktivita výroby se zvýší až o 30 %

30

Až 40 % lidí bude muset změnit svoji kvalifikaci

40

Svět se zrychluje, spojuje a datově zvětšuje

Zásadně se mění také proces inovace výrobků. Jen málokterá společnost dokáže na tyto trendy adekvátně reagovat. Buďte mezi nimi. Informujte se o trendech průmyslu 4.0 a vydejte se na cestu inovace. Buďte rychlejší, efektivnější a ziskovější díky 3DEXPERIENCE řešení a know-how implementátora řešení společnosti Technodat.

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 je označení pro nadcházející inovace a proměny výrobních procesů. Internet a digitalizace umožňují kompletní propojení a automatizaci veškerých výrobních procesů a také služeb s nimi spojených.


Pokud mluvíme o průmyslu 4.0, tak mluvíme také o tzv. „chytrých továrnách“. A pouze precizně nastavené předvýrobní procesy a jejich digitalizace umožní firmám chod dokonalé automatizované továrny, připravené zvládat rozlišné digitální vstupy.


Prvním takovýmto vstupem je již samotný požadavek zákazníka na výrobek. Tyto požadavky je nutné řídit během celého procesu vývoje i výroby. Efektivní řízení procesů spolu se změnovým řízením zaručí požadovanou kvalitu výrobku a uspokojení zákaznických potřeb. Pouze spokojený zákazník dokáže zaplatit za přidanou hodnotu, kterou průmyslový podnik na trhu konkuruje.


Jedině společnosti schopny zvládat rozdílné digitální vstupy a připraveny čelit této sériové customizaci se mohou posunout dále a stát v čele Průmyslu 4.0.

Současné trendy ve výrobě

Internet of Things

Díky IoT spolu budou veškeré senzory, kamery, vysílače, stroje či čtečky kódů komunikovat a do jisté míry řídit výrobu samy.

Umělá inteligence (AI)

Automatizace výrobních procesů a samoučící se algoritmy pro eliminaci chybovosti systémů.

Cloud

Stále více firem volí cestu vzdáleného úložiště cloudovým řešením. Ať už pro svou flexibilitu nebo také díky úsporám na fyzických instalacích.

Big Data

Velkou roli v této informační revoluci hrají také velká data, jejich zpětné využití a efektivní recyklace znalostí.

Jednotný zdroj pravdy

Jednotné úložiště dat pro veškeré firemní procesy. Chráněné know-how a řízené workflow.

Systémové inženýrství

Spolupráce a propojení více inženýrských profesí při vývoji a výrobě komplexního výrobku.

Bezvýkresová výroba

Ve spojení s jednotným zdrojem pravdy přichází i bezvýkresová výroba. Digitální modely zůstávají nativní v průběhu celého výrobního procesu díky propojení dat.

Reverzní inženýrství

3D skenování výrobku a jeho převod z reálné podoby do 3D modelu.

Aditivní výroba

Podporující end-to-end vizi průmyslu 4.0 je i výroba prototypů díky 3D tisku a aditivní výroba.

Kontaktujte nás

Máme zkušenosti z průmyslu. Pomůžeme Vám pojmenovat oblasti, které je užitečné optimalizovat pro dosažení největší přidané hodnoty. Navrhujeme Vám osobní schůzku, na které Vám představíme nástroje, metody a reference. Zanechte nám prosím kontaktní informace a my se Vám ozveme.

Bližší informace o tom, jak Vámi vyplněné osobní údaje zpracováváme, naleznete zde.

Technodat

Společnost Technodat se již 25 let podílí na akceleraci průmyslové inovace v České republice. Zákazníkům, především z řad velkých strojírenských firem, pomáháme s konstrukcí 3D prototypů, vývojem, simulací, obráběním, správou dat a optimalizací procesů na vlně čtvrté průmyslové revoluce. Jsme nositeli oborového know-how a implementátoři moderních nástrojů, jež nacházejí své praktické využití v chytrých továrnách. Náš ověřený konzultativně-analytický přístup nám umožňuje spolupracovat s našimi partnery v souladu s jejich dlouhodobými strategickými cíli. Ve společnosti pracuje 45 kmenových odborníků. To jsou důvody, proč patří Technodat mezi nejúspěšnější a mnohokrát oceněné VAR Partnery Dassault Systèmes v Evropě.